รายละเอียดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี

สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(เฉพาะผู้ขอรับอนุปริญญา ชำระค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา 1,500 บาท)
2,000 บาท
ค่างานพิธีประสาทปริญญาบัตร1,000 บาท
ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ
(บัณฑิตสามารถเช่าจากมหาวิทยาลัยหรือจัดหามาเองได้)
600 บาท
ค่าเช่าปกเสื้อครุยฯ
(บัณฑิตทุกคนที่เข้าร่วมพิธีต้องเช่าปกเสื้อครุยฯ จากมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
700 บาท
ค่าประกันชุดครุยฯ (ปกเสื้อ 600 บาท ตัวเสื้อ 600 บาท)
(จะได้รับเงินประกันชุดครุยฯ คืนในวันที่ส่งคืนชุดครุยฯ)
1,200 บาท
 
ค่าตัดชุดครุยฯ
(บัณฑิตที่ประสงค์จะตัดชุดครุยฯ เป็นของตัวเอง)
3,000 บาท

สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธี

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(เฉพาะผู้ขอรับอนุปริญญา ชำระค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา 1,500 บาท)
2,000 บาท
การขอรับปริญญาบัตร
– การขอรับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
   (สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธีและไม่สะดวกไปรับด้วยตนเอง)
ค่าจัดส่งภายในประเทศ50 บาท
ค่าจัดส่งต่างประเทศ300 บาท
– การขอรับปริญญาบัตรด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
   (ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้หลังพ้นงานพิธีไปแล้ว 1 สัปดาห์)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี

ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต2,000 บาท
ค่างานพิธีประสาทปริญญาบัตร1,000 บาท
ค่าเช่าชุดครุยฯ (ปกเสื้อและตัวเสื้อ)
มหาบัณฑิต
(สำหรับมหาบัณฑิตทุกคนที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร)
1,650 บาท
ดุษฎีบัณฑิต
(สำหรับดุษฎีบัณฑิตทุกคนที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร)
1,750 บาท
 
ค่าประกันชุดครุยฯ (ปกเสื้อและตัวเสื้อ)
(จะได้รับเงินประกันชุดครุยฯ คืนในวันที่ส่งคืนชุดครุยฯ)
2,000 บาท
 
ค่าตัดชุดครุยฯ (มหาบัณฑิต)
(บัณฑิตที่ประสงค์จะตัดชุดครุยฯ เป็นของตัวเอง)
6,000 บาท
 
ค่าตัดชุดครุยฯ (ดุษฎีบัณฑิต)
(บัณฑิตที่ประสงค์จะตัดชุดครุยฯ เป็นของตัวเอง)
6,700 บาท

สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธี

ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต2,000 บาท
การขอรับปริญญาบัตร
– การขอรับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
   (สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธีและไม่สะดวกไปรับด้วยตนเอง)
ค่าจัดส่งภายในประเทศ50 บาท
ค่าจัดส่งต่างประเทศ300 บาท
– การขอรับปริญญาบัตรด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
   (ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้หลังพ้นงานพิธีไปแล้ว 1 สัปดาห์)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.