กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รอบสุดท้าย)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคฤดูร้อน/2562 และ 1/2563
ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564

นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 20 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
เดือนพฤศจิกายน 2564
วัน-เวลา และสถานที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเลขที่นั่ง

  • สถานะการขึ้นทะเบียนได้หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ
  • ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต ได้ตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานะการขึ้นทะเบียน
ตรวจสอบเลขที่นั่ง

กำหนดการ

ซ้อมรับปริญญาบัตร

ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ลงทะเบียนเข้าร่วมซ้อมรับปริญญาบัตร
ตารางวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
ลานจอดรถในวันฝึกซ้อม

พิธีประสาทปริญญาบัตร

เดือนพฤศจิกายน 2564
วัน-เวลา และสถานที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

วิธีชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

 02-407-3888 กด 2

LINE @bu1stop

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ
การแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ
การรับรูปถ่ายในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 2
จันทร์-เสาร์ 08.30-16.45 น.