Slider

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รอบที่สอง)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 ภาคฤดูร้อน/2565
และ 1/2566
ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ระหว่างวันที่ 19 – 29 สิงหาคม 2567

 

นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2567

ซ้อมรับปริญญาบัตร

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2567

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ

กำหนดการ

ซ้อมรับปริญญาบัตร

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2567
ณ Diamond Hall ( A3-501) ชั้น 5 อาคาร A3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ปทุมธานี

พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2567
ณ Diamond Hall ( A3-501) ชั้น 5 อาคาร A3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ปทุมธานี

วิธีชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้

ชำระด้วยเงินสด

บัณฑิตชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
หรือเคาน์เตอร์ผู้ให้บริการต่างๆ

ชำระออนไลน์

ชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บ สแกน QR Code
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร หรือบัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

 02-407-3888 กด 0

LINE @bu1stop

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับปริญญา

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ

การแต่งกายในวันจริงและวันฝึกซ้อม

การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ

การรับรูปถ่ายพิธี
ประสาทปริญญาบัตร

คลิปขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.

Feedback