กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รอบที่ 2)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคฤดูร้อน/2563 และ 1/2564
ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565

นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และตรวจสอบสิทธิประโยชน์

พิธีประสาทปริญญาบัตร
วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565

วันซ้อมรับปริญญาบัตร
วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเลขที่นั่ง

  • สถานะการขึ้นทะเบียนได้หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ
สถานะการขึ้นทะเบียน

กำหนดการ

ซ้อมรับปริญญาบัตร

วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565
ณ Diamond Hall ( A3-501) ชั้น 5 อาคาร A3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ปทุมธานี

ลานจอดรถในวันฝึกซ้อม

พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565
ณ Diamond Hall ( A3-501) ชั้น 5 อาคาร A3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ปทุมธานี

วิธีชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

 02-407-3888 กด 2

LINE @bu1stop

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ
การแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ
การรับรูปถ่ายในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 2
จันทร์-เสาร์ 08.30-16.45 น.