Slider

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รอบที่ 2)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคฤดูร้อน/2563 และ 1/2564 ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565

นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565

วันซ้อมรับปริญญาบัตร

วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเลขที่นั่ง

  • สถานะการขึ้นทะเบียนได้หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ

กำหนดการ

วิธีชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้

ชำระด้วยเงินสด

บัณฑิตชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
หรือเคาน์เตอร์ผู้ให้บริการต่างๆ

ชำระออนไลน์

ชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บ สแกน QR Code
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร หรือบัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

 02-407-3888 กด 0

LINE @bu1stop

เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับปริญญา

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ

การแต่งกายในวันจริงและวันฝึกซ้อม

การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ

การรับรูปถ่ายพิธี
ประสาทปริญญาบัตร

คลิปขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30-16.45 น.

Feedback