การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เวลาเปิดทำการ อังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
เบอร์ติดต่อ 09-9181-9449, 09-0991-0188

  • บัณฑิตต้องแสดงหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในการรับชุดครุยวิทยฐานะ
  • ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ

  • รับชุดครุยที่ร้านคัทลียา
  • รับชุดครุยที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus (ปทุมธานี)

สถานที่รับชุดครุยวิทยฐานะ

ก่อนวันซ้อมรับปริญญา

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เวลาเปิดทำการ อังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
เบอร์ติดต่อ 09-9181-9449, 09-0991-0188

ช่วงซ้อมรับปริญญา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ในวันฝึกซ้อมรับปริญญา (11–13 ธันวาคม 2567)

สถานที่ส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะและรับเงินค่าประกันชุด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลังพิธีประสาทปริญญาบัตร

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ไม่เกิน 60 วันนับจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
หากไม่คืนภายในกำหนด บัณฑิตจะต้องเสียค่าปรับในอัตราของทางร้านครุยคัทลียาสัปดาห์ละ 100 บาท

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เปิด เวลา 11.00 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์ และ เทศกาลสงกรานต์)
09-9181-9449, 09-0991-0188

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 0
จันทร์-เสาร์ 08.30 – 16.45 น.