การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) 

เวลาเปิดทำการ อังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
เบอร์ติดต่อ 09-9181-9449, 08-1656-5299, 09-0991-0188

  • บัณฑิตต้องแสดงหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในการรับชุดครุยวิทยฐานะ
  • บัณฑิตที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
    รับชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 จนถึงวันฝึกซ้อมรับปริญญา

หมายเหตุ

  • รับชุดครุยที่ร้านคัทลียา
  • รับชุดครุยที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus (ปทุมธานี)

สถานที่รับชุดครุยวิทยฐานะ

ก่อนวันซ้อมรับปริญญา

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เวลาเปิดทำการ อังคาร-อาทิตย์ เวลา 11.00-19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
เบอร์ติดต่อ 09-9181-9449, 08-1656-5299, 09-0991-0188

ช่วงซ้อมรับปริญญา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ในวันฝึกซ้อมรับปริญญา
อาคาร A3 ชั้น 1 ห้อง A3-104 (Common Lounge)

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2022-04-27

สถานที่ส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะและรับเงินค่าประกันชุด

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ไม่เกิน 60 วันนับจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
หากไม่คืนภายในกำหนด บัณฑิตจะต้องเสียค่าปรับในอัตราของทางร้านครุยคัทลียาสัปดาห์ละ 100 บาท

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เปิด เวลา 11.00 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์ และ เทศกาลสงกรานต์)
09-9181-9449, 08-1656-5299, 09-0991-0188