การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ2020-10-29T16:22:06+07:00

การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) 

เปิดทำการวันที่ 21 เมษายน 2563

เวลาเปิดทำการ อังคาร-อาทิตย์ เวลา 12.00-17.00 น.
เบอร์ติดต่อ 02-881-9099, 099-181-9449

  • บัณฑิตต้องแสดงหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในการรับชุดครุยวิทยฐานะ
  • บัณฑิตที่ชำระเงินค่าชึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
    รับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึง วันฝึกซ้อมรับปริญญา
  • บัณฑิตที่ชำระเงินค่าชึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563
    รับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 จนถึง วันฝึกซ้อมรับปริญญา

หมายเหตุ

  • รับชุดครุยที่ร้านคัทลียา
  • รับชุดครุยที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus (ปทุมธานี)

สถานที่รับชุดครุยวิทยฐานะ

ก่อนวันซ้อมรับปริญญา

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เวลาเปิดทำการ อังคาร-อาทิตย์ เวลา 12.00-17.00 น.
เบอร์ติดต่อ 02-881-9099, 099-181-9449

ช่วงซ้อมรับปริญญา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ในวันฝึกซ้อมรับปริญญา (2-6 พฤศจิกายน 2563)
อาคาร A3 ชั้น 2 ห้อง A3-203

สถานที่ส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะและรับเงินค่าประกันชุด

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ จุดรับรายงานตัวบัณฑิต ภายในเวลา 17.30 น.

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ไม่เกิน 60 วันนับจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
หากไม่คืนภายในกำหนด บัณฑิตจะต้องเสียค่าปรับในอัตราของทางร้านครุยคัทลียาสัปดาห์ละ 100 บาท

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เปิด เวลา 10.30 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์ และ เทศกาลสงกรานต์)
02-881-9099, 099-181-9449