รายละเอียดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2019-01-09T13:06:22+00:00

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(เฉพาะผู้ขอรับอนุปริญญา ชำระค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา 1,500 บาท)
3,000 บาท
ค่าเช่าปกเสื้อครุยฯ
(บัณฑิตทุกคนที่เข้าร่วมพิธีต้องเช่าปกเสื้อครุยฯ จากมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
700 บาท
ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ
(บัณฑิตสามารถเช่าจากมหาวิทยาลัยหรือจัดหามาเองได้)
600 บาท
ค่าประกันชุดครุยฯ (ปกเสื้อ 600 บาท ตัวเสื้อ 600 บาท)
(จะได้รับเงินประกันชุดครุยฯ คืนในวันที่ส่งคืนชุดครุยฯ)
1,200 บาท
ค่าจัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
(สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธีและไม่สะดวกไปรับด้วยตนเอง)
ภายในประเทศ 50 บาท
ต่างประเทศ 300 บาท
ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ 1,000 บาท

ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 3,000 บาท
ค่าเช่าชุดครุยฯ (ปกเสื้อและตัวเสื้อ)
มหาบัณฑิต
(สำหรับมหาบัณฑิตทุกคนที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร)
1,650 บาท
ดุษฎีบัณฑิต
(สำหรับดุษฎีบัณฑิตทุกคนที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร)
1,750 บาท
ค่าประกันชุดครุยฯ (ปกเสื้อและตัวเสื้อ)
(จะได้รับเงินประกันชุดครุยฯ คืนในวันที่ส่งคืนชุดครุยฯ)
2,000 บาท
ค่าจัดส่งปริญญาบัตร
(สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธีและไม่สะดวกไปรับด้วยตนเอง)
 
ภายในประเทศ 50 บาท
ต่างประเทศ 300 บาท
ค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ
(ยกเว้นค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เคยชำระเงินไว้แล้ว)
1,000 บาท

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

02-407-3888 กด 2

LINE @bu1stop