TEST FAQ2021-03-30T15:24:31+07:00

FAQ

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต2021-09-09T16:37:21+07:00

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคฤดูร้อน/2562 และ 1/2563
ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://commencement.bu.ac.th/

ถ้าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว อยากเปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธี หรือ เช่า/ตัดชุดครุยฯ ต้องทำอย่างไร2021-05-21T17:03:22+07:00

สำหรับบัณฑิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมพิธี / เช่า-ตัดชุดครุยฯ หลังขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว สามารถดำเนินการได้ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก http://bit.ly/chkAmt-Gown64
2. ชำระเงินค่าเช่า/ตัดชุดครุยฯ เพิ่มเติม โดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ http://bit.ly/gown64-extra ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน
4. รับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา ปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม เป็นต้นไป

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์แล้วโดยแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร แต่เปลี่ยนใจจะขอเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้หรือไม่2021-04-26T14:59:52+07:00

ได้ โดยต้องเขียนคำร้องขอเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

การเปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร จะมีค่าเช่าปกครุย / ชุดครุย ดังนี้

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
เช่าเฉพาะปกเสื้อครุยฯ 1,300 บาท
(เมื่อคืนปกเสื้อครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 600 บาท)
เช่าชุดครุยฯ (ปกเสื้อครุยฯและตัวเสื้อครุยฯ ) 2,500 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 1,200 บาท)
3,650 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 2,000 บาท)
3,750 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 2,000 บาท)


โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ชำระเงิน ค่าเช่าปกเสื้อครุยฯ และ/หรือค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ และค่าประกันฯ ตามตารางข้างต้น ที่แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต หรือ
    โอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. กรอกข้อมูลที่ http://bit.ly/gown64-extra ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน (เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพ)


กรณียังไม่ได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

1. ชำระเงิน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Mobile Apps ของธนาคารกรอกเลขอ้างอิง Ref#1 และ Ref#2  (ชำระเงินได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น) โดยเพิ่มค่าเช่าปกเสื้อครุยฯ และ/หรือค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ และค่าประกันฯ  (ได้รับคืนเมื่อคืนชุดครุยฯ)

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต +ค่าเช่าเฉพาะปกเสื้อครุยฯ 5,300 บาท
(เมื่อคืนปกเสื้อครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 600 บาท)
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต +ค่าเช่าชุดครุยฯ (ปกเสื้อครุยฯและตัวเสื้อครุยฯ) 6,500 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 1,200 บาท)
7,650 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 2,000 บาท)
7,750 บาท
(เมื่อคืนชุดครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 2,000 บาท)
ทรงผม/สีผมของบัณฑิตต้องเป็นอย่างไร2021-03-30T12:21:47+07:00

บัณฑิตหญิง ทรงผมบัณฑิตในวันพิธีให้รวบผมไปข้างหลัง
บัณฑิตชาย ถ้าผมยาวจะต้องมัดผมให้เรียบร้อย

สีผมต้องเป็นสีที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ เช่น สีดำ น้ำตาล ทอง บรอนด์ (ยกเว้นสีแฟชั่น เช่น สีเขียว สีม่วง ฯลฯ)

วันพิธีประสาทปริญญาบัตรสามารถแต่งกายข้ามเพศได้หรือไม่2021-03-30T12:07:35+07:00

บัณฑิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่ตนเลือกได้

ต้องการรูปถ่ายรับปริญญาในวันพิธีต้องทำอย่างไร2021-03-31T16:18:00+07:00

บัณฑิตจะได้รับรูปถ่าย (เฉพาะรูป ไม่มีกรอบ) จากร้านฉายากร (บริษัทเฟิส์ท ดิจิตอล แลบ) หลังจากวันพิธี ถ้าต้องการกรอบรูปเพิ่มสามารถติดต่อชำระเงินกับทางร้านได้ โดยทางร้านจะมาให้บริการในวันซ้อมรับปริญญาบัตรและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร เบอร์ติดต่อร้านฉายากร (บริษัทเฟิส์ท ดิจิตอล แลบ) โทร. 0-2671-4446 , 0-2671-7778

ไม่เช่าชุดครุยฯ กับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่2021-03-31T16:18:38+07:00

ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี) จะต้องเช่าปกครุยฯ กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนตัวเสื้อครุยฯ จะเช่าหรือจัดหามาเองก็ได้
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโทและเอก) จะต้องเช่าชุดครุยฯ (ทั้งปกเสื้อครุยฯและตัวเสื้อครุยฯ) กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ตัดชุดครุยฯ (ทั้งปกเสื้อครุยฯและตัวเสื้อครุยฯ) กับร้านไหนได้บ้าง2021-03-31T16:19:14+07:00

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) เท่านั้น เนื่องจากเป็นร้านที่ได้รับลิขสิทธิ์จากมหาวิทยาลัย

ตัดชุดครุยฯเป็นของตัวเอง มีค่าใช้จ่ายเท่าไร2021-03-30T12:21:25+07:00

ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)  3,000 บาท
ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 6,000 บาท
ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 6,700 บาท

ถ้าต้องการตัดชุดครุยฯ ของตัวเองต้องทำอย่างไร2021-05-22T14:21:21+07:00

กรณีต้องการตัดชุดครุยฯ (ปกเสื้อครุยฯ และตัวเสื้อครุยฯ) เป็นของตนเอง มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)  3,000 บาท
ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 6,000 บาท
ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 6,700 บาท

ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์

  1. ชำระเงินให้เรียบร้อย โดยการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. กรอกข้อมลที่ http://bit.ly/Gown2564 ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2564 โดยระบุข้อมูลการขอตัดชุดครุยฯ และความสูง และหลักฐานการชำระเงิน (เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพ)

การรับชุดครุยฯ

ติดต่อขอรับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับชุดครุยฯ

เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ที่เคยขึ้นะเบียนบัณฑิตไปแล้ว จำเป็นต้องจ่ายค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ อีกหรือไม่2021-03-30T12:23:29+07:00

ศิษย์เก่าที่เคยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปแล้ว จะได้รับการยกเว้นค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ 1,000 บาท

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปแล้วแต่ไม่ได้เช่าตัวเสื้อครุยฯ แต่เปลี่ยนใจต้องการเช่าตัวเสื้อครุยฯ ต้องทำอย่างไร2021-05-10T09:48:18+07:00

กรณีชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

  1. ชำระเงินค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ และค่าประกันฯ 1,200 บาท (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท และค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ได้รับคืนเมื่อคืนตัวเสื้อครุยฯ) ที่แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต หรือโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1,200 บาท
  2. กรอกข้อมลที่ http://bit.ly/Gown2564 ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน โดยระบุความสูง และหลักฐานการชำระเงิน (เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพ)

การรับชุดครุยฯ

ติดต่อขอรับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับชุดครุยฯ

กรณียังไม่ได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

ชำระเงินผ่าน Mobile Apps ของธนาคารกรอกเลขอ้างอิง Ref#1 และ Ref#2 (ชำระเงินได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น) โดยเพิ่มค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ และค่าประกันฯ (ได้รับคืนเมื่อคืนชุดครุยฯ) รวมชำระเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท

ปริญญาตรี
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

5,300 บาท
(เมื่อคืนปกเสื้อครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 600 บาท)

ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ ที่เพิ่ม 1,200 บาท
(เมื่อคืนตัวเสื้อครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 600 บาท)
รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ 6,500 บาท
กรณีขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปแล้วและชำระเงินแล้วแต่เปลี่ยนใจอยากจะตัดชุดครุยฯ ต้องทำอย่างไร2021-05-10T09:48:27+07:00

สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว การตัดชุดครุยฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ชำระไว้แล้ว 5,300 บาท 6,500 บาท

7,650 บาท

7,750 บาท
ค่าตัดชุดครุยฯ ที่ต้องชำระเพิ่ม 1,700 บาท 500 บาท 2,350 บาท 2,950 บาท


ขั้นตอนการชำระเงิน

  1. ชำระเงินค่าตัดครุยฯ ตามตารางข้างต้น ที่แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต หรือโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. กรอกข้อมูลที่ http://bit.ly/Gown2564 ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน (เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพ)

ขั้นตอนการรับชุดครุยฯ

ติดต่อขอรับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับชุดครุยฯ

เช่าชุดครุยฯ แล้วจะรับชุดครุยฯ ได้ที่ไหน2021-05-10T09:48:47+07:00

บัณฑิตที่เช่าปกเสื้อครุยฯ และ/หรือตัวเสื้อครุยฯ ผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ให้นำบัตรประชาชนติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) โทร.09-9181-9449, 08-1656-5299, 09-0991-0188 ติดต่อขอรับปกเสื้อครุยฯ และ/หรือตัวเสื้อครุยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญา

ส่งคืนชุดครุยฯ และรับเงินค่าประกันคืนได้ที่ไหน2021-03-30T12:38:00+07:00

ที่จุดรับรายงานตัวบัณฑิตหลังเสร็จสิ้นพิธีการ หรือที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) ภายใน 60 วันหลังพิธีประสาทปริญญาบัตร

ไม่สามารถมาซ้อมรับปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ทำอย่างไร2021-03-30T12:38:22+07:00

ติดต่อแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-2407-3888 ต่อ 2566

บัณฑิตชายต้องแต่งกายอย่างไรในวันฝึกซ้อมและรับปริญญา2021-03-31T16:26:34+07:00

เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทสีเข้ม (ดำ น้ำเงิน หรือเนคไทของมหาวิทยาลัย) สวมสูทสีเข้มทับ รองเท้าหนังสีดำไม่มีโลหะ

บัณฑิตหญิงต้องแต่งกายอย่างไรในวันฝึกซ้อมและรับปริญญา2021-03-30T12:39:11+07:00

สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรงสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีโลหะและลวดลาย

บวชเป็นพระสามารถเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่2021-03-30T12:39:36+07:00

เข้าร่วมพิธีได้ โดยติดต่อแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-2407-3888 ต่อ 2566

ถ้าแจ้งเข้าร่วมพิธีและไม่สามารถมาได้ต้องทำอย่างไร2021-03-30T12:40:02+07:00

มหาวิทยาลัยจะส่งใบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้หรือถ้าบัณฑิตแจ้งความจำนงว่าจะขอรับที่มหาวิทยาลัยให้ติดต่อที่ One Stop Service อาคาร A3 ชั้น 1 หลังจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประมาณ 1 สัปดาห์

ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร หรือผู้มอบปริญญาบัตรในพิธี คือใคร2021-03-30T12:40:24+07:00

อธิการบดีหรือผู้แทน

หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้ ขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่2021-03-31T15:59:27+07:00

ติดต่อทางอีเมล bu1stop@bu.ac.th เพื่อเขียนคำร้องชี้แจงเหตุผล พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองจากที่ทำงานส่งไปอบรม ใบรับรองว่ากำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ใบรับรองว่าตั้งครรภ์ เป็นต้น

นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี” หรือ “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” แล้วต้องการให้อ่านคำนำหน้าชื่อในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ต้องทำอย่างไร2021-03-30T12:41:33+07:00

ให้ติดต่อ One Stop Service เพื่อเขียนคำร้อง พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าไม่เข้าร่วมพิธีต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือไม่2021-03-31T16:16:07+07:00

บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท และค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท
(สำหรับมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะได้รับยกเว้นค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท ชำระเงินเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท)

ทำไมถึงขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ไม่ได้2021-03-30T12:42:40+07:00

อาจไม่ใช่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามรอบของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในรอบนี้ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 หรือ ภาคฤดูร้อน/2562 หรือ ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2407-3888 กด 2 หรือ LINE @BU1STOP

Go to Top