ไม่สามารถมาซ้อมรับปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ทำอย่างไร

ให้ติดต่อแผนกพัฒนากิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-2407-3888 ต่อ 2566