เช่าชุดครุยแล้วจะรับชุดครุยได้ที่ไหน

บัณฑิตที่เช่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ผ่านระบบ ให้นำใบแจ้งชำระเงิน บัตรประชาชนติดต่อที่ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า) โทร.0-2881-9099 ,08-1656-5299

ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ได้ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2566

หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญา