เช่าชุดครุยแล้วจะรับชุดครุยได้ที่ไหน

บัณฑิตที่เช่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ผ่านระบบ ให้นำใบแจ้งชำระเงิน/บัตรประชาชนติดต่อที่ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า) โทร.0-2881-9099  ,08-1656-5299

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนรอบที่ 1 ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนรอบที่ 2 ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2565

หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญา