ส่งคืนชุดครุยและรับเงินค่าประกันคืนได้ที่ไหน

คืนที่มหาวิทยาลัยหลังพิธีประสาทปริญญาบัตร หรือคืนที่ร้านคัทลียาภายใน 60 วันหลังพิธีประสาทปริญญาบัตร