ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าได้หรือไม่

บัณฑิตที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนบัณฑิต และต้องการขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าและขอเข้าร่วมพิธี ให้ส่งอีเมลมาที่ commencement@bu.ac.th แจ้งขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าและขอเข้าร่วมพิธี ภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 และรอผลการพิจารณาอีเมลตอบทางอีเมลจากสำนักทะเบียน