ทำไมถึงขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ไม่ได้

อาจไม่ใช่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามรอบของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้สอบถามข้อมูลที่ @BU1STOP