ทรงผม/สีผมของบัณฑิตต้องเป็นอย่างไร

ทรงผมบัณฑิตในวันวิพิธีให้รวบผมไปข้างหลัง บัณฑิตชาย ถ้าผมยาวจะต้องมัดผมให้เรียบร้อย สีผมต้องเป็นสีที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ เช่น สีดำ น้ำตาล ทอง บรอนด์ (ยกเว้นสีแฟชั่น เช่น สีเขียว สีม่วง ฯลฯ)