ถ้าแจ้งเข้าร่วมพิธีและไม่สามารถมาได้ต้องทำอย่างไร

หากบัณฑิต เคยแจ้งให้ส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หรือถ้าแจ้งความจำนงว่าจะขอรับที่มหาวิทยาลัยให้ติดต่อที่สำนักทะเบียน ชั้น 1 อาคาร A3

ทั้งนี้ทั้ง 2 กรณี จะดำเนินการได้หลังจากเสร็จสิ้นวันพิธีประสาทปริญญาบัตรไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์