ต้องการรูปถ่ายรับปริญญาในวันพิธีต้องทำอย่างไร

บัณฑิตจะได้รับรูปถ่าย (เฉพาะรูป ไม่มีกรอบ) จากร้านฉายากร (บริษัทเฟิส์ท ดิจิตอล แลบ) หลังจากวันพิธี ถ้าต้องการกรอบรูปเพิ่มสามารถติดต่อชำระเงินกับทางร้านได้ โดยทางร้านจะมาให้บริการในวันซ้อมรับปริญญาบัตรและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร เบอร์ติดต่อร้านฉายากร (บริษัทเฟิส์ท ดิจิตอล แลบ) โทร. 0-2671-4446 , 0-2671-7778