ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์แล้ว โดยแจ้งว่าไม่เข้าร่วมพิธี แต่เปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

ให้ส่งอีเมลมาที่ commencement@bu.ac.th แจ้งเปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 และรอผลการพิจารณาทางอีเมลจากสำนักทะเบียน