บัณฑิตที่เช่าตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ผ่านระบบ ให้นำใบแจ้งชำระเงิน/บัตรประชาชนติดต่อที่ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า) โทร.0-2881-9099  , 08-1656-5299

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนรอบที่ 1 ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนรอบที่ 2 ติดต่อขอรับตัวเสื้อครุยฯ และหรือปกเสื้อครุยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563

หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญา