ที่จุดรับรายงานตัวบัณฑิตหลังเสร็จสิ้นพิธีการ หรือที่ร้านคัทลียาภายใน 60 วันหลังพิธีประสาทปริญญาบัตร