ถ้าไม่เข้าร่วมพิธีต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือไม่

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท และค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท

(สำหรับมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะได้รับยกเว้นค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท ชำระเงินเฉพาะค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท)

By |2020-08-28T18:11:19+07:00มกราคม 22nd, 2020|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment