กรณีต้องการตัดชุดครุยฯ (ปกเสื้อครุยฯ และตัวเสื้อครุยฯ) เป็นของตนเอง มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)  3,000 บาท
ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 6,000 บาท
ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 6,700 บาท

ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์

  1. ชำระเงินให้เรียบร้อย โดยการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. กรอกข้อมลที่ http://bit.ly/Gown2564 ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2564 โดยระบุข้อมูลการขอตัดชุดครุยฯ และความสูง และหลักฐานการชำระเงิน (เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพ)

การรับชุดครุยฯ

ติดต่อขอรับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับชุดครุยฯ