สามารถชำระเงินเพิ่มได้ที่แผนกการเงินตามรายละเอียดดังนี้

ระดับบัณฑิต

ชำระเงินไปแล้ว 5,300 บาท (กรณีไม่เช่าตัวเสื้อครุยฯ) ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 1,700 บาท จากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา(ปิ่นเกล้า)

-ชำระเงินไปแล้ว 6,500 บาท ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 500 บาทจากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ระดับมหาบัณฑิต
ชำระเงินไปแล้ว 7,650 บาท ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 2,350 บาทจากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

ระดับดุษฎีบัณฑิต
ชำระเงินไปแล้ว 7,750 บาท ให้มาชำระเงินเพิ่มที่แผนกการเงิน 2,950 บาทจากนั้นนำคูปองที่ได้รับจากแผนกการเงินไปติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)