สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว การตัดชุดครุยฯ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ชำระไว้แล้ว 5,300 บาท 6,500 บาท

7,650 บาท

7,750 บาท
ค่าตัดชุดครุยฯ ที่ต้องชำระเพิ่ม 1,700 บาท 500 บาท 2,350 บาท 2,950 บาท


ขั้นตอนการชำระเงิน

  1. ชำระเงินค่าตัดครุยฯ ตามตารางข้างต้น ที่แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต หรือโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. กรอกข้อมูลที่ http://bit.ly/Gown2564 ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน โดยแนบหลักฐานการชำระเงิน (เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพ)

ขั้นตอนการรับชุดครุยฯ

ติดต่อขอรับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับชุดครุยฯ