กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

รอบที่ 1 (8.30 น. – 12.00 น.)

08.30 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี
09.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและซักซ้อมขั้นตอนพิธีการ
10.00 น. เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร
การสวมปกเสื้อครุยดุษฎีบัณฑิต
พิธีกตเวทิตาคุณ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการกล่าวรายงาน
ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชา ดังนี้

 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • บัญชี 
 • บริหารธุรกิจ 

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
ประธานให้โอวาท

12.00 น. เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร

รอบที่ 2 (13.30 น. – 17.30 น.)

13.30 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี
14.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและซักซ้อมขั้นตอนพิธีการ
15.00 น. เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร
พิธีกตเวทิตาคุณ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการกล่าวรายงาน
ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชา ดังนี้

 • นิติศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
ประธานให้โอวาท

17.30 น. เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศิกายน 2563

รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) 8.30 น. – 12.00 น.

08.30 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี
09.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและซักซ้อมขั้นตอนพิธีการ
10.00 น. เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร
พิธีกตเวทิตาคุณ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการกล่าวรายงาน
ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชา ดังนี้

 • มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
 • ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 • การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน
 • วิทยาลัยนานาชาติ

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
ประธานให้โอวาท

12.00 น. เสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

02-407-3888 กด 2

LINE @bu1stop