กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร 2019-01-09T13:05:24+00:00

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

10.45 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี
11.30 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี
12.00 น. ผู้ปกครองเข้านั่งประจำที่
12.40 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

การสวมปกเสื้อครุยดุษฎีบัณฑิต
พิธีกตเวทิตาคุณ
เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการกล่าวรายงาน
ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • บัณฑิตวิทยาลัย 
 • นิติศาสตร์ 
 • วิศวกรรมศาสตร์ 
 • ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 
 • วิทยาลัยนานาชาติ 
 • บัญชี 
 • บริหารธุรกิจ 

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
ประธานให้โอวาท
พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.00 น. เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

10.45 น. บัณฑิตรายงานตัว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี
11.30 น. บัณฑิตทุกคนพร้อมในห้องพิธี
12.00 น. ผู้ปกครองเข้านั่งประจำที่
12.40 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกตเวทิตาคุณ
เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการกล่าวรายงาน
ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตตามคณะวิชาดังนี้

 • มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 
 • การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 • นิเทศศาสตร์ 
 • เศรษฐศาสตร์และการลงทุน 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน 
 • ศิลปกรรมศาสตร์ 

บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
ประธานให้โอวาท
พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

16.00 น. เสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

02-407-3888 กด 2

LINE @bu1stop