การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เฉพาะผู้ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

กฎเกณฑ์ และขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ó

การตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนและเลขที่นั่ง

สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ

สามารถตรวจสอบเลขที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561

กำหนดการขึ้นทะเบียน รอบที่ 1

วันที่ 29 มกราคม 2561 (09.00 น.) ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (24.00 น.)

ชำระเงินภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (ภายใน 21.00 น.) เท่านั้น

 

กำหนดการขึ้นทะเบียน รอบที่ 2
วันที่ 12 มีนาคม 2561 (09.00 น.) ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561 (24.00 น.)

ชำระเงินภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (ภายใน 21.00 น.) เท่านั้น

ชุดครุยวิทยฐานะ

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ ó

การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ ó

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) เปิด เวลา 10.30 - 19.00 น.

(หยุดทุกวันจันทร์ และ เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 ถึง 16 เมษายน 2561)

ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร

เอกสารประกอบ ó

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

 

EN