Home2019-02-26T15:36:50+07:00

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เฉพาะผู้ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รอบที่ 1

วันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 62
ชำระเงินภายในวันที่ 2 ก.พ. 62

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาค 2/2560 และ ฤดูร้อน/2560

รอบที่ 2

วันที่ 25 – 26 ก.พ. 62
ชำระเงินภายในวันที่ 27 ก.พ. 62

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาค 1/2561

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ใบแจ้งการชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนและเลขที่นั่ง

สามารถตรวจสอบ

  • สถานะการขึ้นทะเบียนได้หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ
  • ตรวจสอบเลขที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
สถานะการขึ้นทะเบียน
ตรวจสอบเลขที่นั่ง

กำหนดการ

ซ้อมรับปริญญาบัตร

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตารางวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
ลานจอดรถในวันฝึกซ้อม

พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
พิกัดที่ตั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ลานจอดรถวันพิธีประสาทปริญญาบัตร

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ขอความร่วมมือบัณฑิตและผู้ปกครอง ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

วิธีชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

 02-407-3888 กด 2

LINE @bu1stop

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ
การแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ
การรับรูปถ่ายในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 2
จันทร์-เสาร์ 08.30-16.45 น.