เทปบันทึกภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

รอบที่ 1 (8.30 น. – 12.00 น.)

รอบที่ 2 (13.30 น. – 17.30 น.)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศิกายน 2563

รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) 8.30 น. – 12.00 น.