ตารางวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 – 2562

ณ ห้องประชุม Diamond Hall A3-501
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (MAIN CAMPUS)