ตารางวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 – 25622020-02-21T15:21:44+07:00

ตารางวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 – 2562

ณ ห้องประชุม Diamond Hall A3-501
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (MAIN CAMPUS)