ขอเช่า/ตัดชุดครุยฯ เพิ่มเติม
(หลังขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว)

สำหรับบัณฑิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมพิธี / เช่า-ตัดชุดครุยฯ หลังขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 สิงหาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก http://bit.ly/chkAmt-Gown64
2. ชำระเงินค่าเช่า/ตัดชุดครุยฯ เพิ่มเติมโดยโอนเงินเข้า
   ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ http://bit.ly/gown64-extra ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน
4. รับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา ปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เปิด เวลา 11.00 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์ และ เทศกาลสงกรานต์)
09-9181-9449, 08-1656-5299, 09-0991-0188