ขอเช่า/ตัดชุดครุยฯ เพิ่มเติม
(หลังขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว)

สำหรับบัณฑิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมพิธี / เช่า-ตัดชุดครุยฯ หลังขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว สามารถดำเนินการได้ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก http://bit.ly/chkAmt-Gown64
2. ชำระเงินค่าเช่า/ตัดชุดครุยฯ เพิ่มเติมโดยโอนเงินเข้า
   ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ http://bit.ly/gown64-extra ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน
4. รับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา ปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม เป็นต้นไป

ตัดชุดครุยฯ
(สำหรับบัณฑิตที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิต รอบ2)

บัณฑิตที่จะขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รอบ2) ระหว่างวันที่ 21 – 30 มิ.ย. 2564 และต้องการตัดชุดครุยฯ เป็นของตนเอง สามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิ.ย. 2564 โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์
1. ชำระเงินให้เรียบร้อย โดยการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. กรอกข้อมูลที่ http://bit.ly/Gown2564 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2564 (เท่านั้น) โดยระบุข้อมูลการขอตัดชุดครุยฯ และความสูง และหลักฐานการชำระเงิน (เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพ)

การรับชุดครุยฯ
ติดต่อขอรับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม เป็นต้นไป

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า)

เปิด เวลา 11.00 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์ และ เทศกาลสงกรานต์)
09-9181-9449, 08-1656-5299, 09-0991-0188