ตารางวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายใน วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องจากต้องรอจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562