เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยก็ยังไม่ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ ทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมให้กับสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ได้ไม่เกิน 50 คน เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร และไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในอนาคต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอประกาศ “เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร” สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคที่ 2/2562, ภาคฤดูร้อน/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563

พิธีประสาทปริญญาบัตร
วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565

วันซ้อมรับปริญญาบัตร
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ติดต่อสอบถาม อีเมล commencement64@bu.ac.th

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและเลขที่นั่ง

  • สถานะการขึ้นทะเบียนได้หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ
  • ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
สถานะการขึ้นทะเบียน
ตรวจสอบเลขที่นั่ง

กำหนดการ

ซ้อมรับปริญญาบัตร

วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565
ณ Diamond Hall ( A3-501) ชั้น 5 อาคาร A3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ปทุมธานี

ลานจอดรถในวันฝึกซ้อม

พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565
ณ Diamond Hall ( A3-501) ชั้น 5 อาคาร A3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) ปทุมธานี

วิธีชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

 02-407-3888 กด 2

LINE @bu1stop

ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ
การแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ
การรับรูปถ่ายในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 2
จันทร์-เสาร์ 08.30-16.45 น.