กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เฉพาะผู้ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รอบที่ 1

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาค 2/2561 และ ภาคฤดูร้อน/2561

ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563
ชำระเงินภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 2

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาค 1/2562

ระหวา่งวันที่ 2 – 6 มีนาคม  2563
ชำระเงินภายใน 16 มีนาคม 2563

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ใบแจ้งการชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนและเลขที่นั่ง

สามารถตรวจสอบ

  • สถานะการขึ้นทะเบียนได้หลังจากชำระเงิน 5 วันทำการ
  • ตรวจสอบเลขที่นั่ง ตั้งแต่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
สถานะการขึ้นทะเบียน
ตรวจสอบเลขที่นั่ง

กำหนดการ

ซ้อมรับปริญญาบัตร

ช่วงวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ลานจอดรถในวันฝึกซ้อม

พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลา 11.00 – 17.00 น.

ณ Royal Jubilee Ballroom
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริการรถสาธารณะ

วิธีชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

 02-407-3888 กด 2

LINE @bu1stop

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ
การแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
การรับและส่งคืนชุดครุยวิทยฐานะ
การรับรูปถ่ายในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถาม

BU ONE STOP SERVICE

LINE @bu1stop

02-407-3888 กด 2
จันทร์-เสาร์ 08.30-16.45 น.