นักศึกษารุ่นใดบ้างที่เข้ารับพิธีปริญญาบัตรวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และ ภาคเรียนที่ 1 [...]

By |2020-08-28T17:53:36+07:00สิงหาคม 24th, 2020|, |0 Comments

ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าได้หรือไม่

ได้ โดยให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 4,000 บาท (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมพิธี) โดยให้โอน เงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ธนาคารกรุงเทพ [...]

By |2020-08-28T18:11:16+07:00พฤษภาคม 22nd, 2020|, |0 Comments

ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ต้องทำอย่างไร

ชำระเงินแล้ว กรอกที่อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ ให้ตรวจสอบสถานะพัสดุ ที่  http://ums.bu.ac.th/posttracking ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 63 [...]

By |2020-05-22T14:29:43+07:00พฤษภาคม 22nd, 2020||0 Comments

ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ไม่ได้เข้าไปกรอข้อมูล/ที่อยู่จัดส่งใบปริญญาบัตร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ต้องทำอย่างไร

ขอให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูล/ที่อยู่ได้ที่ https://bit.ly/Mailing-CMM  ทั้งนี้ปริญญาบัตรจะส่งให้ทางไปรษณีย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 หรือหรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยเมื่อเปิดทำการ

By |2020-05-22T14:28:43+07:00พฤษภาคม 22nd, 2020||0 Comments

ตรวจสอบสถานการณ์ส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์แล้วไม่พบข้อมูลต้องทำอย่างไร

ถ้าบัณฑิตชำระเงินแล้ว และกรอกข้อมูล/ที่อยู่แล้วภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาแล้ว ให้ตรวจสอบอีเมล์ของบัณฑิต จะพบข้อมูลที่ส่งไป แต่ถ้าไม่มีอีเมลไปถึงก็หมายความว่า บัณฑิตกรอกข้อมูลไม่สำเร็จ [...]

By |2020-05-22T14:29:02+07:00พฤษภาคม 22nd, 2020||0 Comments

ถ้าไม่เข้าร่วมพิธีต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือไม่

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท และค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท [...]

By |2021-03-31T16:14:53+07:00มกราคม 22nd, 2020|, |0 Comments

ทำไมถึงขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ไม่ได้

อาจไม่ใช่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามรอบของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้สอบถามข้อมูลที่ โทร. 0-2407-3888 กด 2 หรือ @BU1STOP [...]

By |2020-08-28T18:11:23+07:00มกราคม 29th, 2020|, |0 Comments

ไม่เช่าชุดครุยกับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

ระดับบัณฑิตแบ่งเป็นการเช่าตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ โดยปกเสื้อครุยฯ จะต้องเช่ากับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนตัวเสื้อครุยฯ จะเช่าหรือจัดหามาเองก็ได้ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจะต้องเช่าตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น [...]

By |2020-08-28T17:58:46+07:00มกราคม 29th, 2020|, |0 Comments

ถ้าต้องการตัดชุดครุยของตัวเองต้องทำอย่างไร (เฉพาะตัดชุดครุยที่ร้านคัทลียาเท่านั้น)

กรณีต้องการตัดตัวเสื้อครุยฯ และปกเสื้อครุยฯ เป็นของตนเอง มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ระดับบัณฑิต 3,000 บาท ระดับมหาบัณฑิต 6,000 [...]

By |2020-08-28T17:58:49+07:00มกราคม 29th, 2020|, |0 Comments

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์แล้ว โดยแจ้งว่าไม่เข้าร่วมพิธี แต่เปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

ได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ -ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วให้นำเอกสารการชำระเงินมาติดต่อ One Stop Service และเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพิธีพร้อมกับชำระเงินค่าตัวเสื้อครุยฯ [...]

By |2020-08-28T17:53:31+07:00มกราคม 29th, 2020|, |0 Comments
Go to Top