ถ้าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว อยากเปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธี หรือ เช่า/ตัดชุดครุยฯ ต้องทำอย่างไร

สำหรับบัณฑิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมพิธี / เช่า-ตัดชุดครุยฯ หลังขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว สามารถดำเนินการได้ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้ [...]

By |2021-05-21T17:03:22+07:00เมษายน 23rd, 2021||0 Comments

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคฤดูร้อน/2562 และ 1/2563ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 20 – [...]

By |2021-09-09T16:37:21+07:00มีนาคม 30th, 2021||0 Comments

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์แล้วโดยแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร แต่เปลี่ยนใจจะขอเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรได้หรือไม่

ได้ โดยต้องเขียนคำร้องขอเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 การเปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร จะมีค่าเช่าปกครุย / ชุดครุย [...]

By |2021-04-26T14:59:52+07:00มีนาคม 30th, 2021||0 Comments

ทรงผม/สีผมของบัณฑิตต้องเป็นอย่างไร

บัณฑิตหญิง ทรงผมบัณฑิตในวันพิธีให้รวบผมไปข้างหลัง บัณฑิตชาย ถ้าผมยาวจะต้องมัดผมให้เรียบร้อย สีผมต้องเป็นสีที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติ เช่น สีดำ น้ำตาล ทอง [...]

By |2021-03-30T12:21:47+07:00มีนาคม 30th, 2021||0 Comments

ต้องการรูปถ่ายรับปริญญาในวันพิธีต้องทำอย่างไร

บัณฑิตจะได้รับรูปถ่าย (เฉพาะรูป ไม่มีกรอบ) จากร้านฉายากร (บริษัทเฟิส์ท ดิจิตอล แลบ) หลังจากวันพิธี ถ้าต้องการกรอบรูปเพิ่มสามารถติดต่อชำระเงินกับทางร้านได้ [...]

By |2021-03-31T16:18:00+07:00มีนาคม 30th, 2021||0 Comments

ไม่เช่าชุดครุยฯ กับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี) จะต้องเช่าปกครุยฯ กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนตัวเสื้อครุยฯ จะเช่าหรือจัดหามาเองก็ได้ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโทและเอก) จะต้องเช่าชุดครุยฯ [...]

By |2021-03-31T16:18:38+07:00มีนาคม 30th, 2021||0 Comments

ตัดชุดครุยฯ (ทั้งปกเสื้อครุยฯและตัวเสื้อครุยฯ) กับร้านไหนได้บ้าง

ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) เท่านั้น เนื่องจากเป็นร้านที่ได้รับลิขสิทธิ์จากมหาวิทยาลัย

By |2021-03-31T16:19:14+07:00มีนาคม 30th, 2021||0 Comments

ถ้าต้องการตัดชุดครุยฯ ของตัวเองต้องทำอย่างไร

กรณีต้องการตัดชุดครุยฯ (ปกเสื้อครุยฯ และตัวเสื้อครุยฯ) เป็นของตนเอง มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)  3,000 [...]

By |2021-05-22T14:21:21+07:00มีนาคม 30th, 2021||0 Comments
Go to Top