ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้าได้หรือไม่

ได้ โดยให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจำนวน 4,000 บาท (สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมพิธี) โดยให้โอน เงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ธนาคารกรุงเทพ [...]

By |2020-08-28T18:11:16+07:00พฤษภาคม 22nd, 2020|, |0 Comments

ถ้าไม่เข้าร่วมพิธีต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือไม่

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท และค่าสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 1,000 บาท [...]

By |2021-03-31T16:14:53+07:00มกราคม 22nd, 2020|, |0 Comments

ทำไมถึงขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ไม่ได้

อาจไม่ใช่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามรอบของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอให้สอบถามข้อมูลที่ โทร. 0-2407-3888 กด 2 หรือ @BU1STOP [...]

By |2020-08-28T18:11:23+07:00มกราคม 29th, 2020|, |0 Comments
Go to Top