บัณฑิตที่เช่าปกเสื้อครุยฯ และ/หรือตัวเสื้อครุยฯ ผ่านระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ให้นำบัตรประชาชนติดต่อที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) โทร.09-9181-9449, 08-1656-5299, 09-0991-0188 ติดต่อขอรับปกเสื้อครุยฯ และ/หรือตัวเสื้อครุยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญา