หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้ ขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

ติดต่อ bu1stop@bu.ac.th เพื่อเขียนคำร้องชี้แจงเหตุผล พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองจากที่ทำงานส่งไปอบรม ใบรับรองว่ากำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ใบรับรองว่าตั้งครรภ์ เป็นต้น

By |2020-08-28T18:07:09+07:00มกราคม 29th, 2020|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment