ที่จุดรับรายงานตัวบัณฑิตหลังเสร็จสิ้นพิธีการ หรือที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) ภายใน 60 วันหลังพิธีประสาทปริญญาบัตร