ชำระเงินแล้ว กรอกที่อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ ให้ตรวจสอบสถานะพัสดุ ที่  http://ums.bu.ac.th/posttracking ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป