นักศึกษาไม่จำเป็นต้องคืนปกครุยและ/หรือ ชุดครุย แต่ให้เก็บรักษาปกครุยและ/หรือ ชุดครุย ให้มีสภาพดี จนกว่าจะเข้าร่วมพิธี หากมีความเสียหาย ทางร้านครุย คัทลียา จะไม่คืนเงินประกัน