บัณฑิตมีสิทธิขอใบปริญญาบัตรก่อนได้หรือไม่

  • มหาวิทยาลัยจะจัดทำระบบให้นักศึกษาเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ในการรับใบปริญญาบัตร และที่อยู่สำหรับจัดส่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • ทั้งนี้นักศึกษาที่จะได้รับใบปริญญาบัตรนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว
  • หากบัณฑิตทำปริญญาบัตรสูญหาย มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายออกใหม่ให้
By |2020-03-09T15:45:57+07:00มีนาคม 9th, 2020|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment