นศ. ที่เปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมพิธี จะต้องทำยังไง

  1. กรณีรับชุดครุยแล้ว
    บัณฑิตต้องคืนชุดครุยที่ร้านครุยคัทลียาเท่านั้น และเขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019 โดยแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินค่าเช่าและมัดจำคืน หลังจากตรวจสอบการคืนชุดครุยแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  2. กรณีบัณฑิตยังได้ไม่รับชุดครุย
    ให้เขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019 โดยแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  เพื่อรับเงินค่าเช่าและมัดจำคืน
  3. กรณีบัณฑิตขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน และมีความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมพิธี
    ให้ชำระเงินเต็มจำนวนไปก่อน (เพื่อให้การขึ้นทะเบียนบัณฑิตสมบูรณ์) และเขียนคำร้องขอยกเลิกการเข้าร่วมพิธีได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/BU-CMM-2019
By |2020-04-10T15:48:09+07:00มีนาคม 9th, 2020|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment