อาจไม่ใช่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามรอบของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในรอบนี้ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 หรือ ภาคฤดูร้อน/2562 หรือ ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2407-3888 กด 2 หรือ LINE @BU1STOP