สำหรับบัณฑิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมพิธี / เช่า-ตัดชุดครุยฯ หลังขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว สามารถดำเนินการได้ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก http://bit.ly/chkAmt-Gown64
2. ชำระเงินค่าเช่า/ตัดชุดครุยฯ เพิ่มเติม โดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ http://bit.ly/gown64-extra ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน
4. รับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา ปิ่นเกล้า ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม เป็นต้นไป