ขึ้นทะเบียนบัณฑิตไปแล้วแต่ไม่ได้เช่าตัวเสื้อครุยฯ แต่เปลี่ยนใจต้องการเช่าตัวเสื้อครุยต้องทำอย่างไร

-ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วให้มาชำระค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 1,200 บาท ที่แผนกการเงิน (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ  600 บาท (ได้เงินคืนเมื่อส่งคืนตัวเสื้อครุยฯ))

-ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมาแล้ว ให้นำใบแจ้งชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคาร โดยเพิ่มค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ อีก 1,200 บาท ได้เลย (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ  600 บาท (ได้เงินคืนเมื่อส่งคืนตัวเสื้อครุยฯ))

By |2020-08-28T17:58:53+07:00มกราคม 29th, 2020|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment