-ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วให้มาชำระค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 1,200 บาท ที่แผนกการเงิน (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ  600 บาท (ได้เงินคืนเมื่อส่งคืนตัวเสื้อครุยฯ))

-ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมาแล้ว ให้นำใบแจ้งชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคาร โดยเพิ่มค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ อีก 1,200 บาท ได้เลย (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ  600 บาท (ได้เงินคืนเมื่อส่งคืนตัวเสื้อครุยฯ))