กรณีชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

  1. ชำระเงินค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ และค่าประกันฯ 1,200 บาท (ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท และค่าประกันตัวเสื้อครุยฯ 600 บาท ได้รับคืนเมื่อคืนตัวเสื้อครุยฯ) ที่แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต หรือโอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 117-3-02113-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1,200 บาท
  2. กรอกข้อมลที่ http://bit.ly/Gown2564 ภายใน 3 วันทำการหลังการโอนเงิน โดยระบุความสูง และหลักฐานการชำระเงิน (เป็นภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพ)

การรับชุดครุยฯ

ติดต่อขอรับชุดครุยฯ ที่ร้านครุยคัทลียา (ปิ่นเกล้า) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับชุดครุยฯ

กรณียังไม่ได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

ชำระเงินผ่าน Mobile Apps ของธนาคารกรอกเลขอ้างอิง Ref#1 และ Ref#2 (ชำระเงินได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น) โดยเพิ่มค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ และค่าประกันฯ (ได้รับคืนเมื่อคืนชุดครุยฯ) รวมชำระเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท

ปริญญาตรี
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

5,300 บาท
(เมื่อคืนปกเสื้อครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 600 บาท)

ค่าเช่าตัวเสื้อครุยฯ ที่เพิ่ม 1,200 บาท
(เมื่อคืนตัวเสื้อครุยฯ ได้ค่าประกันคืน 600 บาท)
รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ 6,500 บาท