การตรวจ ATK สำหรับบัณฑิต
(วันพิธีประสาทปริญญาบัตร)

เพื่อความสะดวกในการรับการตรวจ ATK และความปลอดภัยของบัณฑิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องจัดรอบการตรวจ ATK สำหรับบัณฑิต เพื่อการบริหารจัดการจำนวนบัณฑิตในแต่ละช่วงเวลาและรักษาระยะห่างตามมาตรการ โดยรายละเอียดการรับการตรวจ ATK มีดังนี้

บัณฑิตทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทั้งในวันซ้อมและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
ณ โถงชั้น 1 อาคาร A2 เท่านั้น ระหว่างเวลา 8.30-11.30 น.

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

รอบเวลา 8.30-9.00 น.

แถวที่นั่ง AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG

รอบเวลา 9.00-9.30 น.

แถวที่นั่ง AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN

รอบเวลา 9.30-10.00 น.

แถวที่นั่ง AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU

รอบเวลา 10.00-10.30 น.

แถวที่นั่ง AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB

รอบเวลา 10.30-11.00 น.

แถวที่นั่ง BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI

รอบเวลา 11.00-11.30 น.

แถวที่นั่ง BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

รอบเวลา 8.30-9.00 น.

แถวที่นั่ง JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG

รอบเวลา 9.00-9.30 น.

แถวที่นั่ง JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN

รอบเวลา 9.30-10.00 น.

แถวที่นั่ง JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU

รอบเวลา 10.00-10.30 น.

แถวที่นั่ง JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB

รอบเวลา 10.30-11.00 น.

แถวที่นั่ง KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI

รอบเวลา 11.00-11.30 น.

แถวที่นั่ง KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

รอบเวลา 8.30-9.00 น.

แถวที่นั่ง RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG

รอบเวลา 9.00-9.30 น.

แถวที่นั่ง RH, RI, RJ,RK, RL, RM, RN

รอบเวลา 9.30-10.00 น.

แถวที่นั่ง RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU

รอบเวลา 10.00-10.30 น.

แถวที่นั่ง RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB

รอบเวลา 10.30-11.00 น.

แถวที่นั่ง SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI

รอบเวลา 11.00-11.30 น.

แถวที่นั่ง SJ, SK, SL SM, SN, SO, SP

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

รอบเวลา 8.30-9.00 น.

แถวที่นั่ง UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG

รอบเวลา 9.00-9.30 น.

แถวที่นั่ง UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN

รอบเวลา 9.30-10.00 น.

แถวที่นั่ง UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU

รอบเวลา 10.00-10.30 น.

แถวที่นั่ง UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB

รอบเวลา 10.30-11.00 น.

แถวที่นั่ง VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI

รอบเวลา 11.00-11.30 น.

แถวที่นั่ง VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP

สำหรับบัณฑิตที่ไม่สามารถมาในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ สามารถเข้ารับการตรวจ ATK ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 11.30 น.
มหาวิทยาลัยพยายามอย่างยิ่งในการบริหารจัดการจุดตรวจ ATK ให้บัณฑิตได้รับความปลอดภัยสูงสุด
จึงอาจทำให้บัณฑิตไม่ได้รับความสะดวกบ้างไม่มากก็น้อย