คู่มือทำเนียบบัณฑิต

วิธีการติดตั้งทำเนียบบัณฑิตสำหรับ OS X บนเครื่อง Mac

1. Download Patch ที่นี่ Click

2. Double Click ที่ไฟล์ fix_patch.zip จะได้ Folder ดังภาพ

3. Copy ไฟล์ทั้งหมดใน Folder fix_patch

4. Paste ไฟล์ ลงบน Flash Drive

5. Click เลือกที่ Merge

6. Double Click ที่ไฟล์ index.html เพื่อเริ่มต้นใช้งาน