FAQs

Q: ถ้าไม่เข้าร่วมพิธีต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือไม่

A: ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 4,000 บาท (สำหรับมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3,000 บาท)

 

Q: ทำไมถึงขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ไม่ได้

A: อาจไม่ใช่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามรอบของการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สอบถามข้อมูลได้ที่ BU ONE STOP SERVICE แอดไลน์ @BU1STOP

 

Q: ไม่เช่าชุดครุยกับมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

A: ระดับปริญญาตรีแบ่งเป็นการเช่าตัวเสื้อครุยฯและปกเสื้อครุยฯ โดยปกเสื้อครุยฯจะต้องเช่ากับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนตัวเสื้อครุยฯ จะเช่าหรือจัดหามาเองก็ได้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะต้องเช่าตัวเสื้อครุยฯและปกเสื้อครุยฯกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 

Q: ถ้าต้องการเช่าหรือตัดชุดครุยของตัวเองต้องทำอย่างไร (เฉพาะเช่าหรือตัดที่ร้านคัทลียาเท่านั้น)

A: ให้บัณฑิตชำระเงินค่าเช่าและค่าประกันชุดครุยตามจำนวนที่แจ้งในระบบ และนำใบแจ้งชำระเงินไปติดต่อเพื่อขอคืนเงินจากร้านคัทลียา

 

Q: ไม่สามารถมาซ้อมรับปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ทำอย่างไร

A: ติดต่อได้ที่ BU ONE STOP SERVICE (แอดไลน์ @BU1STOP)

 

Q: รับชุดครุยได้ที่ไหน

A: นำใบแจ้งชำระเงินติดต่อที่ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า) โทร.0-2881-9099, 08-1656-5299 หรือติดต่อขอรับที่มหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญา

 

Q: ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล ไม่ถูกต้องตามบัตรประชาชน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ต้องทำอย่างไร

A: ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ให้เสร็จสิ้น และติดต่อที่ BU ONE STOP SERVICE (แอดไลน์ @BU1STOP) แจ้งรายละเอียดพร้อมแนบไฟล์บัตรประชาชน

 

Q: บวชเป็นพระสามารถเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

A: เข้าร่วมพิธีได้ โดยติดต่อได้ที่ BU ONE STOP SERVICE (แอดไลน์ @BU1STOP)

 

Q: ถ้าแจ้งเข้าร่วมพิธีและไม่สามารถมาได้ต้องทำอย่างไร

A: มหาวิทยาลัยจะส่งใบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ หรือถ้าบัณฑิตแจ้งความจำนงว่าจะขอรับที่มหาวิทยาลัย ให้ติดต่อที่แผนกทะเบียนหลังจากวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประมาณ 1 สัปดาห์

 

Q: ส่งคืนชุดครุยและรับเงินค่าประกันคืนได้ที่ไหน

A: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่จุดรับรายงานตัวบัณฑิตหลังเสร็จสิ้นพิธีการ หรือที่ร้านคัทลียา

 

Q: รับปริญญาบัตรกับใคร

A: อธิการบดีหรือผู้แทน

 

Q: บัณฑิตชายต้องแต่งกายอย่างไรในวันรับปริญญา

A: เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไทสีเข้ม (ดำ น้ำเงิน หรือเนคไทของมหาวิทยาลัย) สวมสูทสีเข้มทับ รองเท้าหนังสีดำไม่มีโลหะ

 

Q: บัณฑิตหญิงต้องแต่งกายอย่างไรในวันรับปริญญา

A: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมที่คอเสื้อ กระโปรงสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีโลหะและลวดลาย

 

Q: ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรสามารถแต่งกายข้ามเพศได้หรือไม่

A: บัณฑิตสามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพในปัจจุบันของตัวเอง

 

Q: หากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีนี้ ขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

A: ติดต่อได้ที่ BU ONE STOP SERVICE (แอดไลน์ @BU1STOP) เพื่อชี้แจงเหตุผล พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรองจากที่ทำงานส่งไปอบรม ใบรับรองว่ากำลังศึกษาต่อต่างประเทศ ใบรับรองว่าตั้งครรภ์ เป็นต้น

 

Q: ต้องการรูปถ่ายรับปริญญาในวันพิธีต้องทำอย่างไร

A: บัณฑิตจะได้รับรูปถ่ายจากร้านฉายากรหลังจากวันพิธี ถ้าต้องการกรอบรูปเพิ่มสามารถติดต่อชำระเงินกับทางร้านฉายากร โดยจะมาให้บริการในวันซ้อมรับปริญญาบัตรและวันพิธีประสาทปริญญาบัตร

 

Q: ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์แล้ว โดยแจ้งว่าไม่เข้าร่วมพิธี แต่เปลี่ยนใจเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่

A: ได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  • ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้มาติดต่อแผนกทะเบียน เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมพิธีพร้อมกับชำระค่าชุดครุยที่แผนกการเงิน
  • ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินออกมาแล้ว ให้นำใบแจ้งชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคาร โดยเพิ่มค่าชุดครุย และแจ้งหลักฐานการชำระเงินมาที่ BU ONE STOP SERVICE (แอดไลน์ @BU1STOP)

 

Q: นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งยศ “ว่าที่ร้อยตรี” หรือ “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” แล้วต้องการให้อ่านคำนำหน้าชื่อในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ต้องทำอย่างไร

A: ติดต่อได้ที่ BU ONE STOP SERVICE (แอดไลน์ @BU1STOP) พร้อมแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ